Bemutatkozás

FIGYELEM! A koronavírus miatt a gyöngyösi fiókirodánk működését minimális heti egy napra csökkentettük, előzetes időpont egyeztetéssel. Minden más ügyben e-mailen és telefonon várjuk jelentekezésüket. Iratokat csak e-mailen fogadunk.

A Plenus Conto Bt egykor kétszemélyes könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó vállalkozásként indult. Jelenleg már hárman (két főállású, és egy részmunkaidős kolléganővel) végezzük munkánkat, amely immár nem csak könyvelést és bérszámfejtést, hanem általános HR, üzletiviteli és GDPR tanácsadást, oktatást, és pályázatírást jelent.

A pénzügyi-számviteli megbízások nagyfokú személyes bizalmon alapulnak. Tudjuk, hogy szakértelmünkkel és tapasztalatunkkal rászolgálunk erre a bizalomra.
Célunk szakszerű segítségnyújtás mindazon vállalkozásoknak, akik ránk bízzák könyvelésüket, bérszámfejtésüket, vagy más munkaügyi kérdésüket. Megkeresését, megbízását megtiszteltetésnek tekintjük. 

Hiszünk abban, hogy hosszú távon akkor tudunk sikeresen együttműködni, ha segítjük Önt valamennyi törvényes, és szabályos, ugyanakkor az Ön számára kedvezőbb adózási lehetőséget kínáló megoldások alkalmazásában.

Reméljük, rövidesen Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük.

Gubaláné Bíró Szonja
Gubala Ferenc


Munkahelyek megőrzését segítő bértámogatás

Megjelent a 105/2020. számú Kormányrendelet, mely a bérköltségtámogatásokról rendelkezik

         Azon vállalkozások, akik munkavállalóikat a munkaidő csökkentése útján megpróbálják megtartani, egy 3+1 hónapos támogatási időszakot felelölelő bérköltségtámogatásra számíthatnak. Természetesen ez feltételeket is támaszt az igénylővel szemben, mint a munkaidő legfeljebb napi 4 órásra történő csökkentése, vagy a köztartozásmentes állapot. A munkavállaló sem lehet érintett egy korábbi TOP vagy GINOP támogatás szerződésszegő lezárása miatti eltiltásban. Fontos, hogy akinek folyamatban lévő GINOP/TOP támogatása van, nem terjeszthet elő ilyen igényt. A részletszabályok tekintetében a húsvéti ünnepeket követően, április 15-től tudunk információt szolgáltatni. Azon régi és új ügyfelünk számára, aki érdeklődik a támogatási lehetőség iránt, az info@plenusconto.hu címen biztosítunk lehetőséget, hogy előzetesen jelezzék ilyen igényüket.
 


Mátraszentimre, 2020.04.10
Gubala Ferenc
Plenus Conto Bt

2020-04-10

Járulékkedvezmények a veszélyeztetett ágazatban

A pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a járulékkedvezmények oly módon illetik meg a vállalkozót, hogy mentesül a levonási kötelezettség alól. Nem kell levonni, tehát a dolgozó nettó bére növekszik. A vállalkozó ebben a formában ténylegesen csak Szochót nem fizet, a munkavállalót terhelő részt csak a NAV részére nem fizeti meg, de a munkavállalónak ki kell fizetni. 

Gubala Ferenc

2020-04-03

Új adó és járulékkedvezmények a Koronavírus miatt

Kedves Ügyfelünk!

Fontosnak tartjuk, hogy pontos információt adjunk a meghozott rendelkezésekkel kapcsolatban.

Témakörökre szedjük a tájékoztatót a könnyebb értelmezhetőség céljából. (47/2020. III.18 Kormányrendelet)

Sajnos a médiában futó - még a szakértők által készített - értelmezések sok téves információt tartalmaznak.

1. Hitelezés:

Valamennyi magánszemélyes, és céges hitelre fizetési haladékot biztosítanak. Tehát ezt utólag be kell fizetni, és számolni kell azzal, hogy növeli a havonta fizetendő összeget, mivel a futamidő NEM hosszabbodik.

Csak annak javasoljuk, aki tényleg nem képes a fizetési kötelezettségét teljesíteni, aki meg tudja oldani, fizessen továbbra is.

A jogszabály szerint ráutaló magatartás elég, ha szóviccet akarok belőle csinálni, ha ráutalom a számlára a pénzt, azzal kinyilvánítom, hogy akarok fizetni.

2. Bérlemények:

 A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

3. Adókedvezmények:

turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott a munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól, a munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a  természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot. A  turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a  2020. március 1. napjától 2020. június  30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

Tehát nem kell fizetni a munkáltató terhelő 17,5% Szochót, 1,5% szakképzésit. Az egyéni vállalkozónak maga után semmit, de a társas vállalkozónak ha munkaviszonyos, akkor ő utána, ugyanúgy, mint a dolgozók esetében vonni kell a 4% természetbeni járulékot, de az nem lehet több havi 7.710,- forintnál.

4. Munka Törvénykönyve:

A veszélyhelyzet alatt a munkáltató a munkaidő beosztást egyoldalúan módosíthatja. A munkáltató egyoldalúan elrendelhet távmunkát. A munkáltató kötelezheti a munkavállalót orvosi vizsgálat (ide értve a koronavírus miatti teszt) elvégzésére a munkavállalót.

5. KATA adózáshoz:

A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602), 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334), 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690), 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321), 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604), 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001), 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622), 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332), 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551), 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391), 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621), 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333), 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623), 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002), 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319), 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610), 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230), 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520), 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313), 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629), 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590), 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200), 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510) tevékenységet folytat (a  továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a  kisadózó után a  Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az  e  bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a  társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 51. szám 1561 vállalkozás alkalmazhatja, amely e  tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a  Katv. hatálya alá tartozott.

6. KIVA adózás

A vészhelyzet alatt kifizetett jövedelem összegét a KIVA alap meghatározása során nem kell figyelembe venni.

 

Azon egyéni vállalkozók, akik ebbe nem tartoznak bele, DE bajban vannak, kérhetnek szüneteltetést, legalább 30 napra, legfeljebb egy évre. Ezt azonban át kell gondolni, mert ha később kedvezményes körbe kerülne, nem szakíthatja meg arra tekintettel a szünetelést, mert egyébként is adómentes.

Gubala Ferenc

2020-03-24

MEGÉRKEZETT a Bér és TB ügyintézők kézikönyve 2020

A "Bérszámfejtők és TB ügyintézők kézikönyve 2020" című könyvünk 2020.január 10-én kerül kereskedelmi forgalomba. 2020.január 15-éig rendelhető meg közvetlenül tőlünk, ezt követően a könyv terjesztője a SALDO KIADÓ Zrt lesz, és azok az iskolák, ahol ebből oktatnak (Ok-Tat 60, Saldo). Aki még közvetlenül tőlünk szeretné megvenni, kérjük, január 15-ig jelezze.
https://saldokiado.hu/

2020-01-06
további hírek...

Tevékenységeink

Könyvelés: Egyéni vállalkozások, Gazdasági társaságok, Non-Profit szervezetek

Tudjuk, hogy az Ön vállalkozásának, cégének, vagy szervezetének vezetése rendkívül sokrétű feladat. Annyi terhet veszünk le a válláról, amennyit csak lehet. Nem pusztán az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, és Non-Profit Szervezetek könyvelése történik nálunkegyszeres és kettős könyvvitelben. Beszámolók összeállítása, bevallások elkészítése benyújtása, aktuális jogszabályváltozások követése, tájékoztatások küldése mellett folyamatosan informáljuk teendőiről, helyzetéről, próbálunk a gazda szemével tekinteni cégére. Ez a gondoskodás az, amivel többet nyújtunk egy átlagos irodánál.

Bérszámfejtés

Felkészültünk a kor kihívására. Komplex rendszereink alkalmasak az interfész kommunkációra a vállalatirányítási rendszerekkel, és a NAV-al. Bérszámfejtő rendszerünk kontírozott állományt ad át úgy az SAP, mint a NAVISION és minden más csv-ben könyvelő program felé. Ezért vállaljuk teljeskörű bérszámfejtés 500 fős alkalmazotti létszámig, kontírozás megadása esetén biztosítható csv formátumú adatátadás a vállalatirányítási rendszerek felé, mellyel a könyvelés már csak egy mozdulat lesz. Elkészítjük a munkavállaló összes kötelező adatlapját belépéstől kilépésig, sőt elvégezzük be-, ill. kijelenetésüket. 

TB kifizetőhelyek számfejtése

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező vállalatok dolgozói számára megrendelhető a pénzbeli ellátások számfejtése, teljeskörű dokumentálása, elszámolása. Mindezt szakszerűen, pontosan, határidőre vállaljuk, ideértve az ellenőrzést végző NEAK és Munkaügyi Felügyelet előtti képviseletet. Szaktudásunk és 20 éves szakmai gyakorlatunk garancia a problémamentes elszámolásra.

Pályázatírás: VEKOP/TOP/GINOP pályázatok

Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások, non-profit szervezetek pályázatainak előkészítése a projekt menedzselése, elszámolás készítése, és ellenőrzések során képviselet ellátása. Az alábbi pályázati körökből merítve nyújtunk segítséget: TOP/GINOP/VEKOP Megírt pályázatink 92,3%-a pozitív eredménnyel zárult.
 

HR Tanácsadás: Munkaügyi ügyintézés, adminisztráció, átvilágítás

Az általános üzletviteli célú HR tanácsadás körébe tartozó szakértői, információ szolgáltatási, valamint dokumentálási feladatokat látjuk el. Amennyiben nem biztos HR osztályának helyes működésében, az alkalmazott munkaügyi módszerek, döntések helyességében, de a kérdés nem igényel ügyvédi döntést, keressen fel bennünket, és a komplex audittól az eseti kérdések megválaszolásáig állunk szíves rendelkezésére.

Egyéb üzletviteli tanácsadás: Gazdasági elemzések, Költségvetés, Általános ügyviteli tájékoztató

E témakörben elsődlegesen a GDPR készítésében és alkalmazásában nyújtunk tanácsadást mindazok számára, akik rendelkeznek ehhez előképzettséggel, némi tapasztalattal, maguk szeretnék bevezetni a rendszert, de nem biztosak minden részinformáció helyességében. Előkészítői, betanítási, és nyomtatványkészítési munkánkkal segítjük az érintetteket.

Oktatás

Szerződött partneri kapcsolatban lévő oktatási intézményeinknél bér-, és tb ügyintéző oktatásokat végzünk, ezen kívül eseti megbízással vállalunk cégek számára munkaügyi továbbképzéseket, tréningeket is.


Munkatársaink

Gubaláné Bíró Szonja

(ügyvezető – bérszámfejtés, üzleti tanácsadás)

A cég egyik alapító tagja. Diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, azonban mindig is a később megszerzett bér-, és TB szakelőadói végzettségén keresztül dolgozott. Az államháztartási területen szerzett bérszámfejtési és TB ellátások terén folytatott tapasztalatszerzés után a vállalkozásban is ezen kérdésekben áll az ügyfelek rendelkezésére.

Gubala Ferenc

(ügyvezető – egyszeres könyvvitel, pályázatírás, HR, és oktatás)

A cég alapító tagja. Közgazdász, diplomáját 2003-ban szerezte. Könyvelési tapasztalatait 9 év közigazgatási területen eltöltött munkával kezdte felépíteni, már a diploma megszerzése előtt, 1998-tól. Innen átkerült bér, tb és munkaügyi területre, egy német tulajdonú céghez, melynek személyzeti vezetője lett. 7 év vezetői munka után 2014-ben céget váltott, de HR vezetői tevékenysége megmaradt. Saját vállalkozását 2016-ban indította el. Munkáját a jogszabályok alapos ismeretével végzi, emellett folyamatosan képezve saját magát, hogy mind munkatársainak, mind ügyfeleinek szakszerű tájékoztatást nyújthasson.

Schvéger Gáborné

Könyvelő

Feltöltés alattkapcsolat

Fióktelepünk: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 21. III./3.
Székhelyünk: 3235 Mátraszentimre, Kossuth u. 33.

www.plenusconto.hu
email: info@plenusconto.hu
Tel: +36-37- 783082


Ügyfélfogadás Gyöngyösön: SZÜNETEL, csak időpontegyeztetssel működik!
Hétfőtől Péntekig 9.00-11.00 és 14.30-15.30- igÜgyfélfogadás Mátraszentimrén:
Előre egyeztetett időpontban!

Remléjük, Önt is mielőbb ügyfeleink között üdvözölhetjük!